Rezultatet rreth Valon Maloku

Të shfaqura 7 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Valon U. Maloku B.I. Aktiv Deçan Valon Maloku
Valon
Valiant O.P. Aktiv Gjakovë Valon Maloku
Antigona Kotorri
Valon
AUTO-TAXI VALON MALOKU B.I. Aktiv Prishtinë Valon Maloku
Valon
Valon Maloku B.I. Aktiv Prishtinë Valon Maloku
Veton
HellO-Bar B.I. Shuar Obiliq Valon Maloku
Valon
Valon S. Maloku B.I. Aktiv Podujevë Valon Maloku
Valon
MEDIA GR - FOTOLAJMI O.P. Aktiv Ferizaj Valon Maloku
Zikerja Shabani
Zikerja
Faqe nga