Rezultatet rreth Valbonë Gashi

Të shfaqura 4 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Valbonë Gashi B.I. Aktiv Klinë Valbonë Gashi
Valbonë
GEN TEA SH.P.K. Aktiv Prishtinë Valbone Gashi
Valbone
Valbone Gashi B.I. Aktiv Prizren Valbone Gashi
Valbone
DINNI SH.P.K. Aktiv Malishevë Valbonë Gashi
Valbonë
Faqe nga