Rezultatet rreth Bejtush Gashi

Të shfaqura 7 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
EUROFRUTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
VG Construction Plus SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Melina Gashi
Melina
Bejtush Gashi B.I. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Euro Fruti B.I. Shuar Prishtinë Bejtush Gashi
Bejta & Adi SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Bejtush
EUROFRUTTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Agro Biozone SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Faqe nga