<p><strong>Kosova vuan nga mungesa e thellë e zhvillimit ekonomik, e shkaktuar kryesisht ngaqë vendi kishte dalë nga një periudhë e rëndë që i shkaktoi humbje të mëdha në infrastrukturë industriale dhe në përgjithësi në ndërmarrësi, dhe e përcjellë nga një mungesë e përgjithshme e reformimit të sistemit ekonomik, gjë që ka sjellë vendin në një gjendje të rëndë të zhvillimit ekonomik, shkruan Gazeta "Metro".</strong></p><p><br></p><p><br></p><p>Treguesit kryesorë të mungesës së zhvillimit janë papunësia, bruto prodhimi i ulët për kokë banori dhe pagat e ulëta të sektorit privat.</p><p>Megjithatë, pasqyrë interesante e gjendjes në të cilën gjenden bizneset dhe ndërmarrjet e Kosovës është edhe fakti që pjesa dërrmuese e tyre janë të regjistruara si biznese individuale, pra janë të hapura dhe funksionojnë nën kujdesin e vetëm një individi apo subjekti, ndërkohë që shoqëritë aksionare – të cilat në përgjithësi konsistojnë në biznese të mëdha me nevojë më të shtuar për investime dhe burime njerëzore – janë të pranishme në tregun kosovar me vetëm 0.29 përqind.</p><p><br></p><p>Thënë në shifra, ndërmarrje që funksionojnë si shoqëri aksionare në Kosovë janë vetëm 552, ndërkohë që biznese individuale janë gati 150,000 apo më shumë se 80 përqind.</p><p>Një perspektivë e tillë e gjendjes në biznesin kosovar mund të shihet në njërën nga vizualizimet e platformës Bizneset e Hapura të zhvilluar nga organizata Open Data Kosovo, e cila ka përdorur metodën ëeb Scraping për të marrë të dhënat e bizneseve nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës (ARBK), dhe më pas për të krijuar grafikone që tregojnë gjendjen e ndërmarrësisë në sektorë të ndryshëm në Kosovë.</p><p><br></p><p>Prania e ulët në treg e shoqërive aksionare tregon që biznesi i madh është në fazë të ulët të zhvillimit, pasi që investimet e mëdha nga investitorët nga jashtë vendit dhe të tjerë në shumicën e rasteve konsistojnë në iniciativa aksionare, për të përballuar më lehtë investimin dhe mundësinë e dështimit të ndërmarrësisë.</p><p><br></p><p>Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K) si kategori është e renditur e dyta sa i përket pranisë në tregun e biznesit, me 16.5 përqind apo më shumë se 30,000 biznese të regjistruara nën këtë kategori. Ndërkaq, ortakëria e përgjithshme dhe dega e shoqërisë së huaj janë gjithashtu në nivel të ulët, me 1.88, përkatësisht 0.51 përqind të pjesëmarrjes në treg.</p><p><br></p><p>(Ky artikull është publikuar si pjesë e projektit “Përmirësimi i praktikave të transparencës së qeverisë dhe të bizneseve nëpërmjet të dhënave të hapura” financuar nga Ambasada Amerikane dhe që implementohet nga Open Data Kosovo)./<strong>gazetametro.net</strong></p><p><br></p><p><br></p><p><strong style="color: black;">Ky artikull&nbsp;është prodhuar për Gazetën "Metro", ku edhe është publikuar fillimisht. Ripublikimi i këtij artikulli është bërë me lejen e Gazetës "Metro".</strong></p><p><br></p><p>ARTIKULLI I PLOT<span style="color: rgb(84, 84, 84);">Ë: </span><a href="https://gazetametro.net/biznese-individuale-shume-shoqeri-aksionare-me-se-paku/" target="_blank">https://gazetametro.net/biznese-individuale-shume-shoqeri-aksionare-me-se-paku/</a></p>