<p>Sipas vrojtimeve te para të krijuara nga platforma e bizneseve të hapura në fushën e Ndërtimtarise kuptojmë se në 5 vitet e fundit janë hapur 4717 biznese me aktivitet Ndërtim Banesor, ku 4432 prej tyre janë aktive.</p><p><br></p><p>Këto vrojtime tregojnë se ky lloj biznesi gjithashtu radhitet në rend të dytë si "Bizneset me Top Aktivitet" vitet e fundit. Duke mare parasysh shtimin e bizneseve të reja analizat ekonomike tregojnë se kapitali mesatarë ka pasur ngritje dhe ulje nder vite, por shënon ulje shumë te madhe ne këto vitet e fundit krahasuar me vitin 2009-2011 ku kapitali mesatarë tregon rritje të dukshme me 1,577,806.4 Euro.</p><p><br></p><p>Duke u bazuar në të dhënat në Top Aktivitetet Biznesore sipas Gjinisë së Pronarëve, bizneset me objektiv ndërtimin banesor renditen në vendin e tretë për nga numri i gjinise mashkullore, duke kuptuar kështu që numri i gjinise femërore në këtë fushë është akoma shumë i ulët.</p>