Rezultatet rreth Vigan Gashi

Të shfaqura 4 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
V & V Distribution SH.P.K. Aktiv Prishtinë Visar Gashi
Vigan Gashi
Vigan
REC SH.P.K. Aktiv Prishtinë Visar Gashi
Trim Musliu
Lulzim Guhelli
Vigan Gashi
Lulzim
Lulzim
W UNION SH.P.K. Aktiv Prishtinë Visar Gashi
Vigan Gashi
Visar
W OLD BAR SH.P.K. Aktiv Prishtinë Visar Gashi
Vigan Gashi
Vigan
Vigan
Faqe nga