Rezultatet rreth Sherif Sejdiu

Të shfaqura 4 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Sherif Sejdiu B.I. Aktiv Lipjan Sherif Sejdiu
Sherif
ABATDRINI B.I. Aktiv Prishtinë Sherif Sejdiu
Sherif
KabashI-Sh SH.P.K. Aktiv Prishtinë Sherif Sejdiu
Labinot
Didole B.I. Aktiv Prishtinë Sherif Sejdiu
Labinot
Faqe nga