Rezultatet rreth Salih Loshaj

Të shfaqura 2 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Granit SH.P.K. Aktiv Istog Ismet Loshaj
Mehmet Loshaj
Ejup Loshaj
Salih Loshaj
Ismet
ECOFARM SH.P.K. Aktiv Istog Zenun Loshaj
Ejup Loshaj
Salih Loshaj
Ismet Loshaj
Mehmet Loshaj
Nazmi
Faqe nga