Rezultatet rreth Naim Smajli

Të shfaqura 4 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Company RM-A SH.P.K. Aktiv Prishtinë Naim Smajli
S.R.I SH.P.K. Aktiv Prishtinë Naim Smajli
Naim
ECOVIS SH.P.K. Aktiv Prishtinë Naim Smajli
Naim
HHG SH.P.K. Aktiv Prishtinë Naim Smajli
Guxim Grabovci
Harry Alfons Wachenheim
Naim
Faqe nga