Rezultatet rreth Naim Shala

Të shfaqura nga 19 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Naimpex SH.P.K. Aktiv Pejë Besim Shala
Naim Shala
Mergim Shala
Naim
Naim Ha. Shala B.I. Aktiv Prishtinë Naim Shala
Naim
Naim J. Shala B.I. Aktiv Mitrovicë Naim Shala
Naim
Naim Shala B.I. Aktiv Lipjan Naim Shala
Naim
Naim H. Shala B.I. Shuar Rahovec Naim Shala
Naim
NTNaimpex B.I. Shuar Pejë Naim Shala
Naim
Eugen B.I. Shuar Pejë Naim Shala
ATLANTIDA B.I. Shuar Mitrovicë Naim Shala
Naim
L`ATLANTIDE B.I. Shuar Mitrovicë Naim Shala
Naim
Naim I. Shala B.I. Aktiv I panjohur Naim Shala
Naim
Faqe nga