Rezultatet rreth Mahmut Gërguri

Të shfaqura 3 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Baraza B.I. Aktiv Fushë Kosovë Mahmut Gërguri
Mahmut
Daci B.I. Aktiv Fushë Kosovë Mahmut Gërguri
Mahmut
METALKO INDUSTRY L.L.C. Aktiv Fushë Kosovë Mahmut Gërguri
Fadil Maxhuni
Fadil
Fadil
Faqe nga