Rezultatet rreth Lulzim Elshani

Të shfaqura 5 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Illyrian Airways SH.P.K. Aktiv Prishtinë Lulzim Elshani
Halil Elshani
Frederik Bujari
Frederik
ON TV CHANEL O.P. Shuar Prishtinë Mehmet Elshani
Lulzim Elshani
Adrian
Lulzim Elshani B.I. Aktiv Malishevë Lulzim Elshani
Lulzim
Lulzim H. Elshani B.I. Aktiv Malishevë Lulzim Elshani
Lulzim
Kombi Taxi Lulzim Elshani B.I. Shuar Lipjan Lulzim Elshani
Lulzim
Faqe nga