Rezultatet rreth Jusuf Krasniqi

Të shfaqura 5 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Jusuf Krasniqi B.I. Aktiv Lipjan Jusuf Krasniqi
Jusuf
B & C Cosmetics O.P. Aktiv Prishtinë Burim Krenzi
Jusuf Krasniqi
Jusuf
Jusuf S. Krasniqi B.I. Aktiv Pejë Jusuf Krasniqi
Jusuf
Jusuf I. Krasniqi B.I. Aktiv Prishtinë Jusuf Krasniqi
Mejreme
PRIENT J&D Group SH.P.K. Aktiv Prizren Jusuf Krasniqi
Jusuf
Faqe nga