Rezultatet rreth Harry Alfons Wachenheim

Të shfaqura 1 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
HHG SH.P.K. Aktiv Prishtinë Naim Smajli
Guxim Grabovci
Harry Alfons Wachenheim
Naim
Faqe nga