Rezultatet rreth Bejtush Gashi

Të shfaqura 6 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
EUROFRUTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Bejtush Gashi B.I. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Euro Fruti B.I. Shuar Prishtinë Bejtush Gashi
Bejta & Adi SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Bejtush
EUROFRUTTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Agro Biozone SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush
Faqe nga