Rezultatet rreth Artan Nimani

Të shfaqura 3 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Bardhi B.I. Shuar Gjakovë Artan Nimani
Sherif
DUSHKAJA GROUP SH.P.K. Aktiv Gjakovë Artan Nimani
Artan Nimani B.I. Aktiv Istog Artan Nimani
Artan
Faqe nga