Rezultatet rreth Alban Selimaj

Të shfaqura 4 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Selimaj Trade B.I. Aktiv Pejë Alban Selimaj
Alban
NATËN SH.P.K. Aktiv Prishtinë Alban Selimaj
Adonis Krasniqi
Adonis
Adonis
FILMNATION -AL SH.P.K. Aktiv Prizren Mehmet Elshani
Alban Selimaj
Mehmet
Alban Selimaj B.I. Aktiv I panjohur Alban Selimaj
Alban
Faqe nga