Rezultatet rreth Ahmet Zariqi

Të shfaqura 6 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
DIJARI SH.P.K. Aktiv Vushtrri Ahmet Zariqi
Lulzim
Lulzim
.SH.ZARIQI B.I. Aktiv Vushtrri Ahmet Zariqi
Ahmet
Export - Import Word Beton Company O.P. Shuar Vushtrri Fadil Maxhuni
Ahmet Zariqi
Feniks SH.P.K. Shuar Vushtrri "feni komerc" d.o.o. 051-0- reg-08-000144
Ahmet Zariqi
Dijari B.I. Shuar Vushtrri Ahmet Zariqi
Ahmet
Viciana B.I. Aktiv Vushtrri Ahmet Zariqi
Ahmet
Faqe nga