Rezultatet rreth Ahmet Ozturk

Të shfaqura 1 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Ndermarrja Prodhuese Sherbyese Tregtare Private RedonI-Sim Prishtinë O.P. Aktiv Prishtinë Vehbi Maxhuni
Ahmet Ozturk
Faqe nga