Rezultatet rreth "feni komerc" d.o.o. 051-0- reg-08-000144

Të shfaqura 1 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Feniks SH.P.K. Shuar Vushtrri "feni komerc" d.o.o. 051-0- reg-08-000144
Ahmet Zariqi
Faqe nga