Rezultatet rreth Bejtush Gashi

Të shfaqura 5 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
EUROFRUTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
Bejtush Gashi B.I. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
Bejta & Adi SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
EUROFRUTTI SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
Agro Biozone SH.P.K. Aktiv Prishtinë Bejtush Gashi
Bejtush Gashi
Faqe nga