Rezultatet rreth Artan

Të shfaqura nga 581 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
KING AUTO SH.P.K. Aktiv Prishtinë Artan Kuçi
Artan
RED SH.P.K. Aktiv Vushtrri Artan Kollari
Artan
TradE-Int SH.P.K. Aktiv Prishtinë Artan Salihaj
Valon Salihaj
Artan
Kulinare SH.P.K. Aktiv Graçanicë Midhat Hoxha
Artan Sanaja
Artan
Artan R. Sopa B.I. Aktiv I panjohur Artan Sopa
Artan
Artan Cacaj B.I. Aktiv Deçan Artan Cacaj
Artan
Artan S. Aliu B.I. Aktiv Skënderaj Artan Aliu
Artan
Artan Ulluri B.I. Aktiv Malishevë Artan Ulluri
Artan
Artan M. Berisha B.I. Aktiv Klinë Artan Berisha
Artan
Artan Zukaj B.I. Aktiv Deçan Artan Zukaj
Artan
Faqe nga