Rezultatet rreth Enver Hajdini

Të shfaqura nga 11 dokumente
Emri i Biznesit Statusi i Biznesit Komuna Pronarët Personat e autorizuar
Ndëmarrja Tregtare Streha Shuar Fushë Kosovë Vehbi Hajdini
Enver Hajdini
Mobil Shop Gollaku Aktiv Prishtinë Enver Hajdini
Kooperativa Bujqësore Komorani Aktiv Gllogoc Hajriz Qela
Zekë Bublaku
Safet Meha
Musa Meha
Enver Hajdini
Ismet Shala
Rexhep Ibriqi
Salih Nishori
Muhamet Ibriqi
Shefshet Ajazi
Fatmir Janova
Fatmir Janova
Muhamet Ibriqi
Shefshet Ajazi
Ndërmarrja Tregtare Streha Shuar Fushë Kosovë Enver Hajdini
Vehbi Hajdini
N.T.P.Hajdini Com Aktiv Gllogoc Enver Hajdini
Naser Hajdini
N.T. Streha Aktiv Prishtinë Enver Hajdini
SHPËRNDARJA RILINDJA SH.P.K. Aktiv Prishtinë Kabir Bajra
Musa Mehmeti
Baki Mehmeti
Hatixhe Dili
Nedrete Ismaili
Sadik Zhjeqi
Ram Ibrahimi
Leotrim Hajdini
Xhemail Makolli
Gani Rexhepi
Ramadan Prapashtica
Musa Ahmetaj
Zenel Fejza
Izet Daku
Jetulla Sermaxhaj
Gani Sjarina
Fahri Mehmeti
Osman Musa
Agim Potera
Hatmone Sylaj
Hysen Shulemaja
Neriton Meha
Ismail Ajeti
Qamil Gollaku
Agron Fejza
Bedri Aliu
Asllan Hadri
Sherif Zejnullahu
Shkelzen Rama
Imer Ramnabaja
Agim Smaka
Hatmane Sylaj
Nexhmi Xhema
Gani Gollaku
Nexhmi Berisha
Qefsere Makolli
Feti Rashiti
Nesim Sylaj
Skender Gashi
Dirajete Bytyqi
Fahri Berisha
Faik Isa
Agim Tora
Jetullah Fetahu
Mustafa Jashari
Ferat Fejzullahu
Eset Nishevci
Enver Hajdini
Hysri Gashi
Shemsedin Zhara
Orhan Qerka
Shaqir Ajeti
Sami Krosa
Skender Gashi
Hysri Gashi
RILINDJA A.G.E SH.P.K. Aktiv Prishtinë Agim Potera
Enver Hajdini
Gani Rexhepi
Gani Rexhepi
Ndërmarrje tregtare privatre STREHA Shuar Prishtinë Enver Hajdini
N.P.T.SH. Hajdini Company Shuar Lipjan Enver Hajdini
Faqe nga